Штаб защиты русских школ, официальный сайт

Штаб защиты русских школ, официальный сайт
Штаб защиты русских школ, официальный сайт»Mēs protestējām pret šo reformu. Nekas nemainījās. Ko lai vēl dara?» jautāja kāds Rīgas 40.vidusskolas skolēns Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) augstajam komisāram minoritāšu jautājumos Rolfam Ekeusam. 40 minūtes ap divdesmiti skolēnu un trīs krievu skolu aizstāvības štābu atbalstoši skolotāji tincināja komisāru izšķirt valsts iekšpolitiskos jautājumus saistībā ar pārmaiņām mazākumtautību izglītībā. Šo skolu komisārs trešdien apmeklēja savas vizītes noslēgumā, ārpus oficiālās darba kārtības.Sanākušie devītās un desmitās klases skolēni izteikties nebija mudināmi. Labā angļu valodā viņi stāstīja par problēmām mācīties latviski — termini nemitīgi jātulko, grāmatas sarežģītā latviešu valodā, skolotāji valsts valodu nepārzina pietiekami labi. R.Ekeuss vairākkārt atbildēja, ka viņš nevar komentēt un iejaukties valsts politikas jautājumos. Skolēniem R.Ekeuss uzsvēra savus ieteikumus valsts amatpersonām sekot līdzi izglītības kvalitātei, pastiprināt dialogu ar reformā iesaistītajām pusēm. To īstenošanai sekošot līdzi arī viņa birojs. Kā rakstīts, komisārs otrdien pauda savu atbalstu Latvijas noteiktajām pārmaiņām minoritāšu izglītībā.Skolēni R.Ekeusu daudz tincināja arī par «mehānismiem», kā piespiest valsti ratificēt Vispārējo mazākumtautību aizsardzības konvenciju. Tādus komisārs nedeva, bet vienlaikus uzsvēra, ka arī EDSO vēlas, lai konvencija būtu ratificēta. Vēlāk preses konferencē viņš norādīja — lai arī vairākas citas ES valstis to nav izdarījušas, Latvijas gadījumā, viņaprāt, šim solim nav kavēkļu.Ārlietu ministrs Artis Pabriks (TP) žurnālistiem sacīja, ka R.Ekeusa viedoklim ir tikai rekomendējošs raksturs. Pašreiz sabiedrībā ir pārāk pretrunīgi viedokļi par šo starptautisko dokumentu, tāpēc tuvākajā laikā to ratificēt nav iespējams. DIENAIlze Grīnuma